Contact Over ons

Veranderingen zorgverzekeringen

De samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering verandert ieder jaar. De overheid bepaalt dan opnieuw welke dingen er voor iedere Nederlander verzekerd zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de aanvullende zorgverzekering, omdat het aanvullende pakket aanvult wat het basispakket niet vergoed. Voor 2015 staan er ook weer een aantal veranderingen op de planning, vooral rondom de langdurige zorg en de jeugdzorg. Op deze pagina vind je een overzicht van de verwachte veranderingen rondom de zorgverzekering.

Prinsjesdag


Alle veranderingen aan de zorgverzekering zijn niet definitief totdat deze op Prinsjesdag als zodanig zijn gepresenteerd. Pas vanaf de derde dinsdag van september (16 september 2014) is er dus complete zekerheid over de veranderingen rondom de zorgverzekeringen. Onder andere de dekkingen van het basispakket en de hoogte van het eigen risico worden dan bekendgemaakt.

Psychische hulp kinderen wordt aanvullende dekking


In 2015 wordt er een nieuwe Jeugdwet ingevoerd die ervoor moet zorgen dat het Nederlandse jeugdstelsel overzichtelijker en efficiënter wordt. Met deze Jeugdwet worden gemeentes de verantwoordelijke instantie voor het uitvoeren van jeugdzaken, zoals kinderbescherming en jeugdhulp. Het gevolg van deze verschuiving van de jeugdzorg is dat deze zorg niet meer onder het basispakket valt. Vanaf 2015 zullen psychische behandelingen voor kinderen dus enkel nog vergoed worden vanuit het aanvullende pakket.

AWBZ-zorg wordt hervormd


De Algemene Wet Bijzondere Zorg (AWBZ) is een potje waaruit langdurige zorg voor zieken, gehandicapten en ouderen betaald wordt. De overheid wil stimuleren dat deze groepen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en gaat de AWBZ daarom totaal hervormen. Ten eerste zal de naam veranderen naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast komt er meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiering bij de zorgverzekeraars en gemeentes te liggen. Er zal dus minder vergoed worden op het gebied van verpleging en opname in een instelling. Voor zorg die in 2015 niet meer vanuit de AWBZ vergoed wordt, kan echter wel een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Aanvullende vergoedingen naar basispakket


Er zijn ook een aantal dekkingen die verplaatsen van het aanvullende pakket naar het basispakket. Wanneer je hier nu een aanvullende verzekering voor hebt afgesloten, zal dat vanaf volgend jaar dus niet meer nodig zijn.
  • Thuiszorg en andere vormen van verpleging zonder verblijf.
  • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) om chromosoomafwijkingen tijdens zwangerschap te ontdekken.
  • Zorg voor mensen met een zintuiglijke handicap (slechthorendheid, doofheid en slechtziendheid).
  • Naast het eerste jaar wordt nu ook het tweede en derde jaar verblijf en behandeling zonder opname in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg vergoed.

Premie en eigen risico


Vooral de grote veranderingen rondom de AWBZ-zorg hebben gevolgen voor de hoogte van de zorgpremie in 2015. Zorgverzekeraars moeten vanaf volgend jaar namelijk voor een groter gedeelte van de kosten voor deze zorg opdraaien. Verwacht wordt dat de zorgpremies gemiddeld zullen stijgen met zo`n € 115,- op jaarbasis. Dit wordt echter later dit jaar bepaald door de zorgverzekeraars zelf. Niet alleen de zorgpremie stijgt om de extra kosten op te vangen, er wordt ook verwacht dat het eigen risico zal stijgen. Dit komt niet als een verrassing, omdat het eigen risico de afgelopen jaren altijd gestegen is. Zo was het eigen risico in 2011 slechts € 170,- maar wordt voor 2015 een bedrag van zo`n € 375,- verwacht.

Vergoedingen

Mis je informatie over een bepaalde veroeding? Laat het ons weten!

Copyright © 2007 - 2017 Aanvullendezorgverzekering.nl