print

Veranderingen zorg 2019

Elk jaar vinden er weer veranderingen plaats op het gebied van de basis- en aanvullende zorgverzekeringen. Niet alleen de premie verandert, maar ook de samenstelling en dekking van de zorgverzekeringspakketten en modules. De inhoud van de basisverzekering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld, maar zorgverzekeraars zijn vrij om zelf de inhoud en dekking van de aanvullende zorgverzekeringen te bepalen. Wat gaat er op dit vlak allemaal veranderen in 2019?

De veranderingen in het kort

  • De zorgpremie stijgt met bijna 10%;
  • Het eigen risico blijft gelijk met €385,-;
  • De zorgtoeslag stijgt met €5,- per maand;
  • Het basispakket wordt op een paar punten veranderd.

Veranderingen in de basiszorgverzekering

De inhoud van de basiszorgverzekering is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde, deze inhoud is door de overheid vastgesteld. Hierdoor heeft iedere verzekerde recht op dezelfde basiszorg, denk hierbij aan de huisarts, ziekenhuisbehandelingen en –verblijf of ziekenvervoer. Wel bestaat er verschil in soorten polissen en de keuzevrijheid uit zorgverleners. De opvallendste veranderingen voor 2019 zijn: 

  • Bepaalde  hulp bij overgewicht wordt vanaf 2019 vergoed.
  • Zware paracetamol en voedingssupplementen worden juist niet meer vergoed.
  • Hiernaast zijn er nog kleine wijzigingen, bijvoorbeeld uitbreiding van de vergoeding van zittend ziekenvervoer.

Eigen risico 2019 blijft gelijk

Iedere Nederlander met een verplichte basiszorgverzekering komt in aanraking met het eigen risico, een deel van de zorgkosten uit de basisverzekering die eenmalig voor eigen rekening komen. Het verplicht eigen risico is in 2019, net als in 2018 en het jaar daarvoor vastgesteld op €385,-. Je kan dit verplicht eigen risico verhogen met maximaal €500,- tot €885,-. Dit wordt het vrijwillig eigen risico genoemd: door voor het maximale vrijwillig eigen risico te kiezen kan je gemiddeld ruim €20,- per maand op de premie besparen.

Zorgtoeslag stijgt in 2019

De zorgtoeslag is door de Nederlandse overheid in het leven geroepen om de lage inkomensgroepen tegemoet te komen in de betaling van de premie van de zorgverzekering. In 2019 stijgt deze toeslag mee met de premie: je kan maximaal €5,- extra per maand ontvangen. Dat betekent dat je in 2019 als alleenstaande zonder toeslagpartner maximaal €99,- per maand zorgtoeslag kan ontvangen.